Τρανσαμινάσες Τρανσαμινάσες | Εργαστηριακός έλεγχος
X
Logo
Τρανσαμινάσες
Τρανσαμινάσες
Tηλεφωνήστε μας για ραντεβού
Τρανσαμινάσες
Οι τρανσαμινάσες αποτελούν ηπατικά ένζυμα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της κατάστασης του ήπατος. Οι τρανσαμινάσες μετρώνται μέσω απλών εργαστηριακών εξετάσεων, γνωστές ως SGOT/AST ή SGPT/ALT, οι τιμές των οποίων υποδηλώνουν την ύπαρξη ή μη παθήσεων και βλάβης του ύπατος. Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΑΘΗΝΑ), εκτελούνται όλες οι αιματολογικές εξετάσεις με τη βοήθεια σύγχρονων αιματολογικών αναλυτών, πολλαπλών δυνατοτήτων, της ROCHΕ.  

Τι είναι οι τρανσαμινάσες ;

Το ήπαρ αποτελεί τον μεγαλύτερο αδένα του σώματος που επιτελεί σημαντικές λειτουργίες, οι οποίες σχετίζονται με την :
 • παραγωγή πρωτεϊνών
 • αποθήκευση βιταμινών
 • απομάκρυνση τοξινών από το αίμα
 • πέψη, λόγω της παραγωγής της χολής.
Οι τρανσαμινάσες είναι ένζυμα, δηλαδή πρωτεΐνες, που βοηθούν το ήπαρ στη διαδικασία διάσπασης άλλων πρωτεϊνών που υπάρχουν στο σώμα. Αυτή η διαδικασία συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση των βιταμινών και των πρωτεϊνών του σώματος. Έτσι, οι τρανσαμινάσες είναι τα ένζυμα που παράγονται από το ήπαρ και διακρίνονται σε δύο είδη:
 • αλανινική αμινοτρανσφεράση (ALT ή SGPT) : Ένζυμο που εντοπίζεται στο ήπαρ και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών. Είναι ο βασικός δείκτης ανίχνευσης βλάβης στο ήπαρ.
 • ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST ή SGOT) : Ένζυμο που εντοπίζεται στο ήπαρ και σε άλλα μέρη του σώματος, όπως στην καρδιά, στους μυς, τα νεφρά.
 

Αυξημένες τρανσαμινάσες : Τι σημαίνει ;

Οι τιμές των τρανσαμινασών καθορίζονται ανάλογα με το φύλο και τον δείκτη μάζας σώματος του ατόμου, ενώ συνδέεται με τη μέθοδο μέτρησης που το εκάστοτε εργαστήριο χρησιμοποιεί.  Οι φυσιολογικές τιμές των τρανσαμινασών είναι για:
 • Αλανινική αμινοτρανσφεράση (ALT): 10-55 U/L για τους άνδρες και 7-30 U/L για τις γυναίκες.
 • Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST): 10-40 U/L για τους άνδρες και 9-32 U/L
Όπως αναφέρθηκε, οι αυξημένες τρανσαμινάσες υποδηλώνουν την ύπαρξη φλεγμονής ή βλάβης στο ήπαρ. Το ήπαρ στην περίπτωση που έχει υποστεί βλάβη απελευθερώνει υψηλές ποσότητες τρανσαμινασών στην κυκλοφορία του αίματος. Συγκεκριμένα, η ALT απελευθερώνεται στο αίμα στην περίπτωση που το ήπαρ δεν λειτουργεί ορθά ή έχει βλάβη. Το γεγονός αυτό αυξάνει τα επίπεδα της, ενώ οι μη φυσιολογικές τιμές της υποδηλώνουν την ύπαρξη ασθένειας. Από την άλλη δε, η AST απελευθερώνεται στην κυκλοφορία του αίματος, στην περίπτωση βλάβης του ήπατος. Οι υψηλές τιμές τους ενζύμου AST μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα στο ήπαρ, αλλά και στου μυς.  

Με ποιες ασθένειες συνδέονται οι αυξημένες τιμές τρανσαμινασών ;

Όσο μεγάλη είναι αύξηση των τρανσαμινασών, τόσο είναι και η καταστροφή των ηπατικών κυττάρων και κατ’ επέκταση η ζημιά που έχει υποστεί το ήπαρ.  Οι αυξημένες τιμές τρανσαμινασών υποδηλώνουν :
 • Κίρρωση του ήπατος
 • Κατάχρηση αλκοόλ
 • Χρόνια ηπατίτιδα Β ή C
 • Φάρμακα (λήψη παρακεταμόλης)
 • Ισχαιμική ηπατίτιδα
 • Εναπόθεση λίπους/Παχυσαρκία
 • Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Καρκίνος του ήπατος
 • Διαταραχή θυρεοειδούς
 • Νόσος Wilson
 • Σήψη
Σε κάθε περίπτωση, οι αυξημένες τρανσαμινάσες αξιολογούνται σε συνδυασμό με το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, αλλά και των επιβλαβών συνηθειών που έχει υιοθετήσει (π.χ. κατάχρησης αλκοόλ). Η κλινική εικόνα του ασθενούς μαζί με τις βιοχημικές εξετάσεις θα αναδείξουν την πραγματική αιτία αύξησης των τρανσαμινασών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι ασθενείς με βλάβη της ηπατικής λειτουργίας μπορεί να εκδηλώσουν αδυναμία, κόπωση, ναυτία ή κοιλιακός άλγος. Ωστόσο, κάποιοι δεν εκδηλώνουν κανένα σύμπτωμα και γι’ αυτό τον λόγο είναι σημαντική η προληπτική ηπατική εξέταση.  

Πώς πραγματοποιείται ο εργαστηριακός έλεγχο των τρανσαμινασών ;

Οι τρανσαμινάσες αποτελούν δύο από τα ένζυμα, τα οποία εξετάζονται στον ηπατικό βιοχημικό έλεγχο. Οι ηπατικές βιοχημικές εξετάσεις είναι αιματολογικές εξετάσεις που διεξάγονται για τη διάγνωση κάποιας βλάβης στο ήπαρ και απαρτίζονται από την εξέταση διάφορων δεικτών. Μέσω των εξετάσεων μετρώνται τα επίπεδα κάποιων ενζύμων και πρωτεϊνών που υπάρχουν στο αίμα. Έτσι, για να είναι ο ηπατικός έλεγχος ολοκληρωμένος, εκτός από τις  προαναφερθείσες τρανσαμινάσες, εξετάζονται :
  • Αλκαλική φωσφατάση (ALP):
  • Γ-γλουταμυλοτρανσεπτιδάση (GGT)
  • Αλβουμίνη και ολική πρωτεΐνη
  • L-γαλακτική αφυδρογονάση (LD)
  • Χρόνος προθρομβίνης (PT)
  • Χολερυθρίνη
 

Γιατί είναι σημαντικό να πραγματοποιείται ο ηπατικός έλεγχος ;

Ο ηπατικός βιοχημικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την παρακολούθηση της λειτουργίας του ήπατος και την άμεση διάγνωση ασθενειών. Οι ηπατικές εξετάσεις είναι απαραίτητες για :
 • Την άμεση διάγνωση παθήσεων του ήπατος (π.χ. ηπατίτιδα)
 • Παρακολούθηση νόσου (π.χ. αλκοολική ηπατίτιδα)
 • Αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου (π.χ. κίρρωση)
 • Παρακολούθηση πιθανών παρενεργειών που προκαλούνται από τα φάρμακα
  Στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΑΘΗΝΑ) εκτελούνται καθημερινά ηπατικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν τις τρανσαμινάσες, για την παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας και την ανίχνευση παθήσεων του ήπατος. Οι ηπατικές εξετάσεις πραγματοποιούνται από το ειδικό ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό μας, το οποίο είναι διαθέσιμο να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και να σας καθοδηγήσει περεταίρω. Προτεραιότητα μας είναι η άμεση διάγνωση των παθήσεων, δίχως να είναι χρονοβόρα και να δημιουργεί ταλαιπωρία στον εξεταζόμενο. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.  
Στείλτε μας emailΚαλέστε μας τώρα