Προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος και βεβαίωση άθλησης Προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος | Εξετάσεις & πλεονεκτήματα
X
Logo
Προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος και βεβαίωση άθλησης
Προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος και βεβαίωση άθλησης
Tηλεφωνήστε μας για ραντεβού
Προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος και βεβαίωση άθλησης


Γιατί είναι απαραίτητος ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος;

Για πολλούς ο καρδιολογικός έλεγχος διενεργείται μόνο εφόσον χρειαστεί στα πλαίσια ενασχόλησης με κάποια αθλητική δραστηριότητα (π.χ. κολυμβητήριο, γυμναστήριο κτλ). Όμως ο καρδιολογικός έλεγχος και μάλιστα ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος αποτελεί το καλύτερο «φάρμακο» για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος διότι μέσω αυτού καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ανίχνευση καρδιακών συμπτωμάτων και αντιμετωπίζονται άμεσα όλα τα νοσήματα που ανευρίσκονται. Άμεσο επακόλουθο είναι να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των εξεταζόμενών και αυξάνει το προσδόκιμο ζωής τους.  

Ποιες εξετάσεις περιλαμβάνει ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος;

Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος περιλαμβάνει τις ακόλουθες εξετάσεις, καθ’ υπόδειξη του καρδιολόγου:
 • Βιοχημικές εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, HDL-χοληστερίνη, LDL-χοληστερίνη, SGOT, SGPT, CPK, γ-GT, κάλιο, νάτριο και ασβέστιο
 • Γενική ούρων
 • Έλεγχος λειτουργίας Θυρεοειδούς: T3, T4, TSH (στην περίπτωση αρρυθμιών)
 • Ακτινογραφία Θώρακος f & p, μια φορά το χρόνο
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), 2-3 φορές το χρόνο, αναλόγως την πάθηση
 • TRIPLEX (Υπερηχοκαρδιογράφημα Doppler), μια φορά το χρόνο
 • Τέστ κοπώσεως, για έλεγχο στεφανιαίας νόσου και μελέτης συμπεριφοράς της αρτηριακής πίεσης στη κόπωση, σε άτομα με υπερτασική προδιάθεση, μια φορά το χρόνο.
Εφόσον όμως ο Καρδιολόγος κρίνει απαραίτητο, ενδεχομένως να ζητήσει να διενεργηθούν και πιο εξειδικευμένες καρδιολογικές εξετάσεις, όπως για παράδειγμα:
 • Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου
 • Δοκιμασία κόπωσης (με δοβουταμίνη) σε συνδυασμό με υπερηχοκαρδιογράφημα (Stress Echo)
 • Contrast Stress Echo (με μέσο αντίθεσης)
 • Στεφανιογραφία / Αιμοδυναμική μελέτη
 • Στεφανιογραφία με αξονικό τομογράφο
 • Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα (TEE)
 • Holter αρτηριακής πίεσης (24ωρη καταγραφή)
 • Holter ρυθμού (24ωρη καταγραφή ΗΚΓ για ανίχνευση αρρυθμιών/ισχαιμίας)
 • Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη (για διερεύνηση και θεραπεία σοβαρών αρρυθμιών)
 • Δοκιμασία ανάκλισης (Tilt test) για διερεύνηση λιποθυμικών επεισοδίων
 • Αξονική τομογραφία θώρακα / καρδιάς
 • Μαγνητική τομογραφία θώρακα / καρδιάς
 • Ραδιενεργό Νεφρόγραμμα (για διερεύνηση αρτηριακής υπέρτασης).
Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι δεν πρέπει να αμελείται από τους γονείς οι παιδοκαρδιολογικές εξετάσεις. Όλα τα παιδιά πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο όχι μόνο για τη λήψη της βεβαίωσης άθλησης, αλλά για να αντιμετωπιστούν εγκαίρως πιθανές καρδιολογικές παθήσεις.  

Προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος: Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται;

Στη περίπτωση  που υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου ή παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν τις πιθανότητες καρδιαγγειακής νόσου, τότε ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος πρέπει να γίνεται πιο νωρίς. Μεταξύ των παραγόντων κινδύνου συγκαταλέγονται οι εξής: Υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη, διαβήτης, κάπνισμα, κακή διατροφή, καθιστική ζωή. Βεβαίως, η συχνότητα του τακτικού καρδιολογικού ελέγχου σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας της καρδιάς του ατόμου και τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου. Για άτομα 65 ετών και άνω ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος πρέπει να διενεργείται συστηματικότερα.  

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του προληπτικού καρδιολογικού ελέγχου;

Ο καρδιολόγος έχοντας στα χέρια του τα ευρήματα των εξετάσεων μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή να κατανοήσει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η καρδιά του καθώς και τους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. Γνωρίζοντας πλέον ο ασθενής την ακριβή κατάσταση της υγείας του, είναι σε θέση να προβεί στις απαραίτητες αλλαγές προς όλες τις κατευθύνσεις και τους τομείς, ώστε να αποφύγει μελλοντικές επιπλοκές και δυσάρεστες καταστάσεις. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και ο Καρδιολόγος, ο οποίος δύναται να προτείνει αλλαγές στον τρόπο ζωής ή στη φαρμακευτική σας αγωγή με στόχο τη βελτίωση της καρδιαγγειακής σας υγείας. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος είναι ο ασφαλέστερος και πληρέστερος τρόπος για να μάθει κάποιος εάν πάσχει από κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα.

Επικοινωνήστε άμεσε με το εξειδικευμένο διαγνωστικό κέντρο Ιατρική Πρόληψη Καλλιθέας (Αθήνα) και κλείστε άμεσα το δικό σας ραντεβού. Τα πλήρως εξοπλισμένα Καρδιολογικό Τμήμα και το Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα Νεογνών-Παίδων εγγυώνται την ασφαλή και άμεση διενέργεια όλων των απαραίτητων εξετάσεων, ενώ το κατηρτισμένο Ιατρικό Προσωπικό της κλινικής είναι σε θέση να εφαρμόσουν ένα εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας.
Στείλτε μας emailΚαλέστε μας τώρα