Ποιότητα Ποιότητα | Ιατρική Πρόληψη
X
Logo
Ποιότητα
Ποιότητα
Tηλεφωνήστε μας για ραντεβού
Πιστοποίηση
Ποιότητα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
 
Τα εργαστήριά μας πιστοποιούν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων
τους στην Αιματολογική Ελληνική Εταιρεία καθώς και στον ΕΣΕΑΠ.
Ποιότητα

O EΣΕΑΠ, είναι μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες εξωτερικού ελέγχου ποιότητας στα διαγνωστικά εργαστήρια, με βασικό στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων τους. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ, συμμετέχει ανελλιπώς τα τελευταία χρόνια σε πολλαπλά και παράλληλα αυστηρά προγράμματα, με τα οποία πιστοποιεί την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της.

Ποιότητα

Η ΕΑΕ, είναι από τις δυναμικότερες ιατρικές εταιρείες στην Ελλάδα. Βασικός σκοπός της είναι η ενίσχυση της ιατρικής έρευνας και του έργου νέων αιματολόγων. Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ, είναι μέλος της ΕΑΕ τα τελευταία χρόνια, η οποία με τη σειρά της πιστοποιεί για την ποιοτική διάγνωση της γενικής αίματος

Στείλτε μας emailΚαλέστε μας τώρα